De 10 principes van de Bogleheads beleggingsfilosofie (deel 1)

Bogleheads beleggingsfilosofie

De ideeën achter de Bogleheads beleggingsfilosofie(1) zijn afkomstig van John Bogle, de oprichter van Vanguard.  De principes worden onderbouwd door onderzoek naar Moderne Portefeuille Theorie(2) en het daaruit voortvloeiende  Capital Asset Pricing Model(3).   In grote lijnen geeft dit onderzoek aan dat een belegger bij een keuze tussen 2 beleggingsportefeuilles met eenzelfde rendement steeds de portefeuille met het minste risico zal verkiezen.  Als de belegger meer rendement wenst zal deze meer risico moeten nemen.

De Bogleheads beleggingsfilosofie volgt 10 eenvoudige principes :

  1. Ontwikkel een werkbaar plan (“Develop a workable plan”)
  2. Investeer vroeg en vaak (“Invest early and often”)
  3. Draag nooit te veel of te weinig risico (“Never bear too much or too little risk”)
  4. Diversifieer (“Diversify”)
  5. Probeer nooit de markt te timen (“Never try to time the market”)
  6. Gebruik indexfondsen wanneer mogelijk (“Use index funds when possible”)
  7. Hou de kosten laag (“Keep costs low”) 
  8. Minimaliseer belastingen (“Minimize taxes”)
  9. Investeer met eenvoud (“Invest with simplicity”)
  10. Blijf op koers (“Stay the course”)

Vandaag leg ik je de eerste 5 principes uit, in de volgende blog post behandel ik de laatste 5 principes.

Ontwikkel een werkbaar plan (“Develop a workable plan”)

Om te starten moeten je financiën gezond zijn.  Hiervoor moet je eerst een budget opmaken.  Door minder uit te geven dan je verdient en onder je stand te leven kan je (veel) sparen. 

Eén van de belangrijkste stappen op weg naar financiële onafhankelijkheid is een financieel plan opmaken. Hierdoor heb je zicht op je financiële doelen en hoe je deze kan bereiken.   

Mijn blog post Hoeveel moet ik investeren voor financiële onafhankelijkheid geeft je een idee welk vermogen je moet opbouwen om financieel onafhankelijk te worden.

Investeer vroeg en vaak (“Invest early and often”)

Op vroege leeftijd beginnen met investeren is de boodschap.  Maar geen paniek indien je wat later begonnen bent met investeren, vermogen opbouwen is nog altijd beter dan geen vermogen opbouwen.

Waarom vroeg beginnen met investeren?  Het antwoord is simpel : samengestelde intrest.

Albert Einstein noemde samengestelde intrest het achtste wereldwonder.  Hierin realiseer je rendement op voorgaand opgebouwd rendement (bijvoorbeeld geherinvesteerd dividend).  Tijd speelt hierbij in je voordeel, de impact wordt groter op lange(re) termijn.  Dit creëert als het ware een sneeuwbaleffect, zoals een sneeuwbal die van een berg rolt en steeds groter wordt.

Ik schets dit even met een voorbeeld.

Emma begint 10 jaar vroeger met investeren maar bouwt dubbel zoveel vermogen op als Mark!  Het is dus van belang om vroeg te beginnen met investeren.

Draag nooit te veel of te weinig risico (“Never bear too much or too little risk”)

Je risicoprofiel is een heel belangrijk onderdeel van het financieel plan.  Hoeveel risico wens ik te nemen om vermogen op te bouwen?  Slaap ik ’s nachts nog als mijn vermogen halveert op korte tijd?

De mate waarin een belegger risico kan en wil nemen is afhankelijk van enkele factoren : de beleggingshorizon, stabiliteit van inkomen, behoefte aan liquiditeit en mogelijke alternatieven als het beleggingsplan zou mislukken.

Wanneer je nog een lange beleggingshorizon voor de boeg hebt, bijvoorbeeld meer dan 10 jaar, kan je meer risico nemen.  Na een berenmarkt, wanneer de (aandelen)markt enorme dalingen vertoont, is er nog voldoende tijd om te herstellen.

Ook is de stabiliteit van je inkomen van belang.  Je kan meer risico nemen als je op lange termijn een stabiel inkomen hebt.  

De behoefte aan liquiditeit kan je in combinatie met je noodfonds bekijken.  Wanneer je op korte termijn weinig extra liquide middelen, lees cash, nodig hebt om een noodgeval op te vangen, dan kan je meer risico nemen.  Heb je een klein(er) noodfonds, dan overweeg je best wat minder risico te nemen.

De laatste factor die invloed kan hebben op je risicobereidheid zijn de alternatieven wanneer het beleggingsplan zou mislukken.  Kan je bijvoorbeeld nog wat langer doorwerken, een deeltijdse baan nemen of je budget verlagen?  Hoe meer alternatieve opties, hoe meer risico je kan nemen.

Je kan het risico verminderen door gebruik te maken van vermogensallocatie (asset allocation).

Bij vermogensallocatie ga je een passende mix van risicovolle activa en activa met een lager risico opstellen.   Risicovolle activa zijn bijvoorbeeld aandelen of vastgoed.  Activa met een lager risico zijn bijvoorbeeld cash geld, kortlopende of middellange termijn obligaties.  

Om een inschatting te maken van het mogelijk verlies bij een beurscrash kunnen we naar rendementen uit het verleden kijken : de Bogleheads berekenden het cumulatieve rendement van verschillende vermogensallocaties in de  berenmarkt van 2000-2002(4).  

Een portefeuille met 80% aandelen en 20% obligaties verloor ongeveer 35% in 2 jaar tijd en een portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties verloor maar 14%. Het verleden leert ons ook dat risicovolle activa op lange termijn meer kunnen opbrengen dan activa met een lager risico.

Welke verdeling maak je tussen risicovolle en activa met een lager risico? Dat is een persoonlijke voorkeur. Sommige offensieve beleggers kiezen voor 100% risicovolle beleggingen, deze kunnen op termijn meer rendement opleveren, waar defensievere beleggers meer zekerheid inbouwen uitgaande van een gedeelte activa met een lager risico.

Er bestaan enkele vuistregels om de asset allocatie te bepalen, dit is enkel een mogelijke leidraad : 

Optie 1 : Je leeftijd in risicovrije activa.  Wanneer je bijvoorbeeld 40 jaar oud bent dan is de verdeling 60% risicovol / 40% lager risico.

Optie 2 : Risicovolle activa = 110 verminderd met je leeftijd.  Voor een 40-jarige wil dit zeggen 70% risicovol / 30% lager risico.

Optie 3 : Risicovolle activa = 120 verminderd met je leeftijd.  Voor een 40-jarige wil dit zeggen 80% risicovol / 20% lager risico.

Diversifieer (“Diversify”)

Investeerders volgens de Bogleheads filosofie selecteren graag breed gediversifieerde indexfondsen/ETF’s. De belangrijkste reden hiervoor is risicospreiding.  Stel dat je belegt op de beurs en aandelen koopt van 1 bedrijf.  Wanneer dat bedrijf failliet gaat, verlies je de volledige waarde van je belegging.  Je kan bijvoorbeeld beter beleggen in 1000 verschillende bedrijven.  Bij het faillissement van 1 bedrijf verlies je niet de volledige waarde van je belegging.   Best beleg je op wereldwijde schaal, onafhankelijk van landen en/of sectoren.  Met een (market cap) totaal wereld indexfonds/ETF heb je een gemiddeld rendement van de totale wereldmarkt, ongeacht welk deel van de wereld of welke sector het best presteert.

Probeer nooit de markt te timen (“Never try to time the market”)

De markt timen wil eigelijk zeggen dat je de toekomst probeert te voorspellen, met andere woorden proberen aandelen te kopen en deze op korte termijn met winst te verkopen.  Ik moet je teleurstellen : het is quasi onmogelijk om de markt te timen.  Je moet namelijk het juiste moment om te kopen én het juiste moment om te verkopen kennen.

Emoties spelen ook een rol.  Typische beleggers neigen te kopen als een fonds het goed heeft gedaan (“greed”) en te verkopen als het fonds het slecht heeft gedaan (“fear”).  Dit levert slechtere resultaten op dan het fonds bij te houden (“buy & hold”).

Time in the market beats timing the market

Het is beter regelmatig, op willekeurige tijdstippen aan te kopen (“time in the market”) in plaats van te proberen het juiste koop- of verkoopmoment te bepalen (“timing the market”). 

In de volgende blog post leg ik je de laatste 5 principes van de Bogleheads beleggingsfilosofie uit.

Deze info is alleen voor informatieve, educatieve en entertainment doeleinden. Deze info is ook geen financieel, boekhoudkundig of juridisch advies. Gelieve uw eigen onderzoek te doen (disclaimer).

Bronnen :

(1) Bogleheads® investment philosophy – Bogleheads. (z.d.). Bogleheads. Geraadpleegd op 7 augustus 2021, https://www.bogleheads.org/wiki/Bogleheads%C2%AE_investment_philosophy 

(2) Wikipedia. (2019, 24 juli). Moderne portefeuilletheorie. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_portefeuilletheorie 

(3) CAPM – Capital Asset Pricing Model – Bogleheads. (z.d.). Bogleheads. Geraadpleegd op 7 augustus 2021, https://www.bogleheads.org/wiki/CAPM_-_Capital_Asset_Pricing_Model 

(4) Bogleheads. (2019, 29 november). Asset allocation – Bogleheads. www.bogleheads.org. https://www.bogleheads.org/wiki/Asset_allocation 

Share

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *